Consiliul Local Sulita - Hotarari 2019

 

 1. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dde dezvoltare aferent anului 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

 2. Privind stabilirea salariilor de baza fuctionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, incepand cu data de 01.01.2019 . Anexa

 3. Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Sulita in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. "AQUA Botosani" pentru aprobarea modificarilor pretului de producere, transport si distributie pentru serviciul public de alimentare cu apa si atarifului de canalizare pe intraga arie de operare, pentru SC NOVA APASERV SA Botosani

 4. Pentru modificarea art. 2 la HCL 17 din 30.04.2014 privind insusirea stemai comunei Sulita

 5. Privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL Sulita in Adunarea Generala a Asociatiilor ADI "Ecoproces"

 6. Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2019 . Anexa plan

 7. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sulita pentru perioada martie - aprilie 2019

 8. Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2019

 9. Privind declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2019 "LUNA CURATENIEI"

 10. Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sulita, jud. Botosani

 11. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita pentru anul 2019. Anexa

 12. Privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Sulita, cu rata inflatiei de 4,6 % pentru anul 2020, conform prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal.

 13. Privind aprobarea investitiei "REABILITARE CAMIN CULTURAL, IN SCOPUL INFIINTARII "MUZEU PESCARESC" IN SAT DRACSANI, COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSANI".

 14. Privind aprobarea trategiei Anuale de Achizitii Publice si Programul Anual al Achizitiilor Publice , la nivelul comunei Sulita, judetul Botosani, pentru anul 2019.

 15. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada mai 2019 - iulie 2019.

 16. Privind revocarea alin.2 al art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 15/ 25.04.2019 pentru indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Sulita, cu rata inflatiei de 4,6 % in anul fiscal 2020, conform prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal . ANEXA.

 17. Privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 . ANEXA. \

 18. Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Sulita, jud. Botosani, perioada anilor 2019 -2023

 19. Privind alegerea presedintelui de sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Sulita, din data de 30.07.2019

 20. Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Sulita, pentru perioada august 2019 - octombrie 2019

 21. Privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2020

 22. Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Sulita in AGA ADI "Ecoproces" in vederea aprobarii Actului aditional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii "Concesionarea serviciului public ce colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botosani " - zona 4 Botosani nr. 927/14.07.2019

 23. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, incepand cu 10.09.2019

 24. Privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Sulita . Anexa regulamentul

 25. Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Sulita in AGA ADI "AQUA BOTOSANI" pentru aprobarea modificarii pretului si tarifului la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si canalizare- epurare propusa de operatorul regional SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

 26. Privind implementarea proiectului "Construire baza sportiva in comuna Sulita, judetul Botosani"

 27. Privind implementarea proiectului "Achizitie de echipamente IT pentru comuna Sulita, jud. Botosani"

 28. Privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani. Anexa

 29. Privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2020

 30. Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativ - teritoriale Sulita in Adunarea Generala a Asociatilor ADI "Ecoproces" Botosani . Anexa

 31. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 incepand cu 22.10.2019

 32. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a valorii proiectului si cofinantarii obiectivului de investitie: "Constructie Poduri si Podete in satele Sulita si Dracsani", comuna Sulita, judetul Botosani

 33. Privind stabilirea nivelului compensatiei in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, acordat membrilor voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, incepand cu data de 01 ianuarie 2020

 34. Privind aprobarea intocmirii proiectului Amenajamentului Pastoral. pentru pajistile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice de pe raza UAT Sulita

 35. Privind acordarea burselor scolare pentru elevii din invatatamntul preuniversitar ai Scolii Gimnaziale nr.1 Sulita, aferent anului scolar 2019-2020

 36. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, jud. Botosani, incepand cu data de 16.12.2019 . anexa

 37. Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020, la nivlelul comunei Sulita, jud. Botosani . anexa 1

 38. Privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de stat din raza teritoriala a comunei Sulita, pentru anul 2020 - 2021

 39. Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sulita, jud. Botosani, categoria de incadrare V2

 40. Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al comunei Sulita, jud. Botosani, in vederea demararii procedurilor legale de atribuire a pajistilor

 

Procese verbale sedinte:

 1. PV sedinta ordinara a Consiliului Local Sulita din 30.09.2019

 2. PV de sedinta al Consiliului Local Sulita din data de 22.10.2019

 3. PV sedinta CL Sulita din data 28.11.2019

 4. PV sedinta extraordinara din data de 16.12.2019

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri